Dạy học theo chủ đề: Biến đổi câu - lớp 8.

Thứ tư - 17/04/2019 08:06
TRƯỜNG THCS LIÊN ĐẦM
           TỔ NGỮ VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ:
“DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ”
                                                                 Liên Đầm, ngày 19 tháng  02  năm  2019
- Số giáo viên tham dự:  6 Đ/C
+ Tên người vắng:  Không
- Nội dung cuộc họp:  Thảo luận  về  các bước chuẩn bị giờ  dạy minh họa chuyên đề học kì 2- CHỦ ĐỀ: CÁCH BIẾN ĐỔI CÂU
- Người thực hiện giờ dạy: Hồ Thị Thúy Đương
- Tiết 97 - Bài: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
+ Để chuẩn bị cho giờ dạy  giáo viên cần nắm rõ được mục tiêu bài học:
Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết theo bài học
Khả năng nhận diện được câu chủ động, câu bị động. Nắm được cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.Có ý thức vận dụng bài học này trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.
Bước 2: Xây dựng chủ đề bài học.
 Gồm  đơn vị kiến thức: chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động .
Tích hợp kiến thức này trong các văn bản đã học.
 - Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy giá trị tiếng Việt
Bước 3: Xác định mục tiêu bài học:
   1. Kiến thức:
 -Khái niệm câu chủ động, câu bị động
- Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
   2. Kĩ năng:
- Nhận biết, sử dụng câu chủ động, câu bị động trong nói và viết.
- So sánh, đánh giá, khái quát, tổng hợp các đơn vị kiến thức có liên quan.
- Có ý thức liên hệ và vận dụng vào thực tế giao tiếp và tạo lập văn bản.
- Biết cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
3.Thái độ :- Có ý thức vận dụng kiến thức vào trong giao tiếp và tạo lập văn bản
Bước 4. Xác định và mô tả mức độ yêu cầu của mỗi loại câu hỏi/ bài tập cốt lõi có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh.
Bước 5. Biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả.
+ Để thực hiện tốt người dạy cần trao đổi với các giáo viên trong  môn Văn khối 7:
            Thầy: Phan Văn Công .
            : Đăng Thị Hòa.
            : TrầnThị Hương  - Tổ trưởng tổ Văn
    Thảo luận về  bước tiến hành giờ dạy MH
 • Khi  tiến hành dạy người dạy cần lưu ý:
+ GV dạy cần quan tâm đến tất cả các HS, không dạy trước hoặc huấn luyện trước cho HS về nội dung bài học.
+ Phát huy được tính tích cực của học sinh, tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều được tham gia xây dựng bài học, chú ý đến các đối tượng học sinh yếu trong lớp . Khai thác học sinh có khả năng tư duy tốt để bài dạy có hiệu quả.
Bước 6. Thiết kế tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Khởi động
Cho học sinh chơi trò chơi tạo câu chủ động và câu bị động bằng cách:
 • Giáo viên cung cấp một đồ vật  bất kì: sách, bút, phấn…
 • Cho một học sinh lên bảng thực hiện hành động.
 • Các học sinh khác đặt câu chủ động hoặc bị động.
 • Từ đó giáo viên giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
Thao tác 1: tìm hiểu cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
-Gv hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm khác nhau của câu chủ động và câu bị động.Tìm được câu chủ động tương ứng với câu bị động.
- Gv hướng dẫn học sinh xác định được các yếu tố cần thiết để chuyển đổi.Từ đó để các em tự hình thành khái niệm.
GV giao nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm  lớn -> Tự thể hiện, trình bày => nhận xét lẫn nhau.
Thao tác 2: Hướng dẫn HS cách nhận diện câu bị động
-Gv hướng dẫn học sinh nhận diện được câu bị động qua một số đặc điểm cơ bản.
GV giao nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm đôi -> Tự thể hiện, trình bày => nhận xét lẫn nhau.
Thao tác 3: Hướng dẫn HS làm luyện tập
Bài 1: GV giao nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm lớn trong 2p -> tự thể hiện, trình bày => nhận xét nhau
Bài 2: GV cho học sinh làm việc cặp đôi, trao đổi nhanh
Hoạt động 3. Vận dụng
Gv cho học sinh tiến hành vận dụng kiến thức để viết đoạn văn có sử dụng câu bị động ở bài tập 3
HS hoạt động độc lập -> trình bày .
Hoạt động 4. Tìm tòi, mở rộng
Chiếu một số hình ảnh về môi trường, thiên nhiên có chứa câu chủ động, cho HS chuyển đổi thành câu bị động
+ Giáo viên trình bày bảng những nội dung sau:
I.Tìm hieåu chung:
*Caùch chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng:
1.Ví duï: SGK.
2.Nhaän xeùt:
-Điểm giống và khác nhau của 2 câu bị động
-Tìm câu chủ động tương ứng
* Mô hình
Câu chủ động: CT ->HĐ ->CT
C1.          ĐT ->(bị, được)->CT +HĐ
C2.          ĐT-> HĐ
*Löu yù
-Không phải câu nào có bị, được đều là câu bị động
Ví dụ : Bạn em được giải nhất trong kì thi…
            Em bị đau tay
3.Kết luận: Ghi nhớ  SGK.

II.Luyện tập

 • Một số thuận lợi cũng như khó khăn và yêu cầu của tiết chuyên đề
+  Thuận lợi: Bài giảng có lượng kiến thức ít dễ hiểu, dễ liên hệ vận dụng.Giáo viên trong tổ, trong nhóm chuyên môn nhiệt tình, hợp tác tích cực, hiệu quả.
 + Khó khăn : một số học sinh trong các nhóm khả năng hiểu và tư duy chậm, còn rụt rè.
 + Dự kiến các tình huống  xảy ra: một số em phát hiện chậm hoặc trả lời sai.
+  Cách xử lý của giáo viên: phải vận dụng tốt kiến thức của bài học để giúp học sinh hiểu và trả lời đúng.
+ Đánh giá kết quả học tập của HS thông qua câu hỏi trắc  nghiệm. Bằng chứng qua số câu trả lời được của học sinh.
+ Người dự giờ có chỗ ngồi quan sát thuận lợi dễ  dàng đi lại quan sát hoạt động của các nhóm.
+ Người dự giờ không  gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
+ Quan sát được  không  khí học tập của học sinh từ hành vi, nét mặt, cử chỉ lời nói theo dõi các hình ảnh minh họa qua powerpoint  và tập trung thảo luận câu hỏi của giáo viên đưa ra. Và sự phối hợp trong  các nhóm .
+ Cùng có trách nhiệm chuẩn bị tốt giáo án nội dung bài học, phương tiện phục vụ cho giảng dạy như: Đèn chiếu, màn hình, bút dạ, giấy khổ A3 cho học sinh thảo luận trao đổi nhóm .
+ Bài giảng thực hiện ở lớp 7ª1 vào tiết 3 sáng thứ 7 ngày 23/02/2019.
            Biên bản cuộc họp kết thúc 17 giờ cùng ngày.
 
  Thư ký



Hồ Thị Thúy Đương


BÀI SOẠN TIẾT DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ - HỌC KỲ II
(NH: 2018 – 2019).
CHỦ ĐỀ: CÁCH BIẾN ĐỔI CÂU
Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết theo bài học
Khả năng nhận diện được câu chủ động, câu bị động. Nắm được cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.Có ý thức vận dụng bài học này trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.
Bước 2: Xây dựng chủ đề bài học.
 Gồm  đơn vị kiến thức: chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động .
Tích hợp kiến thức này trong các văn bản đã học.
 - Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy giá trị tiếng Việt
Bước 3: Xác định mục tiêu bài học:
   1. Kiến thức:
- Khaùi nieäm câu chủ động, câu bị động
- Caùch chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
   2. Kĩ năng:
- Nhận biết, sử dụng câu chủ động, câu bị động trong nói và viết.
- So sánh, đánh giá, khái quát, tổng hợp các đơn vị kiến thức có liên quan.
- Có ý thức liên hệ và vận dụng vào thực tế giao tiếp và tạo lập văn bản.
- Biết cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
3.Thái độ :- Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc vaøo trong giao tieáp vaø taïo laäp vaên baûn.
Định hướng năng lực: giao tiếp, thẩm mĩ, cảm thụ, hợp tác, tự học và tổng hợp, khái quát vấn đề.
Bước 4: Xác định mức độ yêu cầu của mỗi loại câu hỏi/bài tập cốt lõi để có thể sử dụng kiểm tra, đánh lực năng lực, phẩm chất học sinh.
Mức độ nhận biết Mức độ thông hiểu Mức độ vận dụng và vận dụng cao
Nắm được đặc điểm của câu chủ động, câu bị động. Nhớ đặc điểm hình thức của câu chủ động, câu bị động. -Đặt được câu chủ động và câu bị động
Nắm được cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Biết cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Viết đoạn văn có sử dụng câu bị động.
 
Bước 5: Biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo mức độ đã yêu cầu đã mô tả.
Mức độ nhận biết Mức độ thông hiểu Mức độ vận dụng và vận dụng cao
-Thế nào là câu chủ động, câu bị động. Nêu đặc điểm câu chủ động, câu bị động? -Đặt được câu chủ động và câu bị động
-Xác định cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
-Nêu các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
Biết cách chuyển và tác dụng của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. -Viết đoạn văn có sử dụng câu bị động.
 
Bước 6: Thiết kế tiến trình dạy học:

     CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (TIẾT 1)
Hot động 1 :Khi ñoäng
 • Giáo viên chiếu một số hình ảnh, có các câu chủ động và câu bị động tương ứng.
 • Từ đó giới thiệu bài mới.
Hot động 2: Hình thaønh kiến thc
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI DAÏY
 Nội dung 1:Tìm hieåu khaùi nieäm caâu chuû ñoäng vaø caâu bò ñoäng:
              *Gv treo baûng phuï-HS ñoïc  2 ví duï.
* Gv cho học sinh quan sát và hoạt động cá nhân. Sử dụng kĩ thuật trình bày 1 phút
? Xaùc ñònh chuû ngöõ trong 2 vd treân ?
-Hs xaùc ñònh
? Xeùt veà nghóa hai caâu treân coù gì gioáng nhau?
-Caû hai caâu ñeàu gioáng nhau veà nghóa
? Vaäy chuùng khaùc nhau ôû choã naøo?
-Khaùc nhau ôû chuû theå
+Caâu 1:Chuû theå laø moïi ngöôøi
+Caâu 2:Chuû theå laø em
*Gv cho HS trao đổi cặp đôi nhanh:
? Em coù nhaän xeùt gì veà chuû ngöõ cuûa hai caâu treân?
- Chuû ngöõ ôû caâu  a bieåu thò ngöôøi thöïc hieän moät hoaït ñoäng höôùng ñeán em->Chuû  ngöõ là chủ theå cuûa hoaït ñoäng .
- Chuû ngöõ trong caâu b bieåu thò em ñöôïc hoaït ñoäng  cuûa  ngöôøi khaùc höôùng ñeán->Chuû ngöõ  ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng.
? Trong 2 caâu ñoù caâu naøo laø caâu chuû ñoäng,caâu naøo laø caâu bò ñoäng?Vì sao?
*Gv cho HS thảo luận nhóm hình thành khái niệm
->đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét-> GV chốt ý:
a.Caâu chuû ñoäng.
b.Caâu bò ñoäng.
Gv choát yù:Nhöõng caâu coù chuû ngöõ thöïc hieän moät haønh ñoäng höôùng vaøo ngöôøi,vaät khaùc goïi laø caâu chuû ñoäng
Nhöõng caâu coù chuû ngöõ ñöôïc haønh ñoäng cuûa ngöôøi vaät khaùc hướng vaøo goïi laø caâu bò ñoäng
? Vaäy caâu chuû ñoäng laø gì ?Caâu bò ñoäng laø gì ?
-Hs trình baøy.
Baøi taäp nhanh(Ghi ra baûng phuï)
*Hs quan sát và hoạt động cá nhân:Tìm caâu bò ñoäng töông öùng:
-Ngöôøi laùi ñoù ñaåy thuyeàn ra xa->Thuyeàn ñöôïc ngöôøi laùi ñoø ñaåy ra xa
-Nhieàu ngöôøi tin yeâu Nam->Nam ñöôïc nhieàu ngöôøi tin yeâu
-Ngöôøi ta chuyeån ñaù leân xe->Ñaù ñöôïc ngöôøi ta chuyeån leân xe
-Meï chaûi toùc cho em->Em ñöôïc meï chaûi toùc cho
-Boïn xaáu neùm ñaù leân taøu hoûa->Taøu hoûa bò boïn xaáu neùm ñaù
Nội dung 2:Muïc ñích cuûa vieäc chuyeån caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng:
     *Gv treo baûng phuï.Hs ñoïc ví duï
? Em seõ choïn caâu a hay caâu b ñieàn vaøo choã troáng cuaû ñoaïn trích?Vì sao?
*Hs quan sát và hoạt động cá nhân – Gv sử dụng kĩ thuật trình bày 1 phút.
-Choïn caâu b->Vì noù giuùp cho vieäc  lieân keát caùc caâu trong ñoaïn ñöôïc toát hôn : Caâu ñi tröôùc ñaõ noùi veà Thuyû.
? Vaäy vieäc chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng coù taùc duïng gì ?
- Lieân keát caâu,traùnh laëp laïi.
- Gv choát: Ghi nhôù 2/Sgk-Goïi hs ñoïc ghi nhôù.
Gv :Caâu vaên cuõng nhö cuoäc ñôøi,cuoäc ñôøi luoân thay ñoåi thì caâu vaên cuõng phaûi thay ñoåi ñeå thoûa maõn nhu caàu giao tieáp cuûa con ngöôøi.Trong ñoù vieäc chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng laø moät caùch goùp phaàn laøm cho vieäc giao tieáp trôû neân linh ñoäng vaø coù hieäu quaû hôn
? Döïa vaøo keát luaän vöøa tìm ñöôïc, em haõy neâu ví duï veà caâu chuû ñoäng vaø caâu bò ñoäng?
-Hs boäc loä.
Nội dung 3:Luyeän taäp:
? Em haõy neâu yeâu caàu cuûa phaàn luyeän taäp ?
(HSTL- trình baøy, Gv söûa chöõa. Choát yù chính)
Hoạt động Vaän duïng:
*Baøi taäp boå trôï: *Hs quan sát và hoạt động cá nhân
? Trong caùc caâu sau, caâu naøo laø caâu bò ñoäng?
a.Nhaø chò bò giaëc ñoát nhieàu laàn,chæ coøn laïi caùi haàm nhö nhieàu gia ñình khaùc ôû ñaây.
b.Toâi bò caùc oâng ñaùnh ñaäp,tra taán nhieàu quaù,giaø caû,luù laãn roài,toâi khoâng laøm.
c.Ngöôøi ta ñöa anh ñi an döôõng,anh van xin ngöôøi ta ñeå ñöïôc ôû laïi.
d.Nhieàu  laàn anh em đaõ dieät goïn ñöôïc caû trung ñoäi Myõ Nguî.
e.Saùng nay Minh caâu ñöôïc moät xaâu caù.
I. Tìm hieåu chung:
1.Caâu chuû ñoäng vaø caâu bò ñoäng :

a.Ví duï : Sgk.
b.Nhaän xeùt:
a. Moïi ngöôøi / yeâu meán em.
      CN                   VN

->Chuû ngöõ thöïc hieän moät haønh ñoäng höôùng ngoaïi(chæ chuû theå hoaït ñoäng)

=>Caâu chuû ñoäng.

b.Em / ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán.
   CN                VN

-> Chuû ngöõ ñöôïc haønh ñoäng cuûa ngöôøi khaùc höôùng vaøo(chæ ñoái töôïng cuûa hoaït  ñoäng)

-> Caâu bò ñoäng.



c. Kết luận :Ghi nhôù 1/ Sgk.







2.Muïc ñích cuûa vieäc chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng :
a.Ví duï: SGK.
b.Nhaän xeùt:

-Em toâi laø chi ñoäi tröôûng,laø “vua toaùn”cuûa lôùp töø maáy naêm nay…
+Choïn caâu b.
->Nhaèm lieân keát  caùc caâu trong ñoaïn thaønh moät maïch vaên thoáng nhaát.

 

c. Kết luận: Ghi nhôù:

          Sgk / 57,58.
 

II. Luyeän taäp

+ Caùc caâu bò ñoäng :
-Coù khi  ñöôïc tröng baøy trong tuû kính , trong bình pha leâ …
-Taùc giaû” maáy vaàn thô” lieàn ñöôïc toân laøm ñöông thôøi ñeä nhaát thi só.
-Giaûi thích: Taùc giaû choïn caâu bò ñoäng nhaèm traùnh laëp laïi kieãu caâu ñaõ duøng tröôùc ñoù, ñoàng thôøi taïo lieân keát toát hôn giöõa caùc caâu trong  ñoaïn .
*Baøi taäp boå trôï:
-Caâu bò ñoäng: a,b.
(Caâu c: “Anh”: chuû theå.
Ngöôøi ta: chuû theå.
“Ñöôïc”: boå ngöõ.
 d : ñöôïc : keát quaû.
 e: Ñöôïc: Thu ñöôïc, nhaët ñöôïc.)

III. Höôùng daãn töï hoïc:
                
 a.Hoïc baøi:-Hoïc phaàn ghi nhôù Sgk
 -Naém noäi dung baøi giaûng
 -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
 

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (TIẾT 2)
Hot động 1 :Khơûi ñoäng
Cho học sinh chơi trò chơi tạo câu chủ động và câu bị động bằng cách:
 • Giáo viên cung cấp một đồ vật  bất kì: sách, bút, phấn…
 • Cho một học sinh lên bảng thực hiện hành động.
 • Các học sinh khác đặt câu chủ động hoặc bị động.
 • Từ đó giáo viên giới thiệu bài mới.
Hot động 2: Hình thaønh kiến thc
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ
Thao tác 1:Tìm hieåu caùch chuyeån caâu chuû ñoäng sang caâu bò ñoäng:
 *Gv chieáu ví duï ra baûng phuï.HS ñoïc
? Hai vd ñoù coù ñieåm naøo gioáng vaø khaùc nhau?
*  Gv cho HS thảo luận nhóm vaøo phieáu hoïc taäp
-> Đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét ->chốt ý.
- Gioáng : Ñeàu thoâng baùo chung moät noäi dung,cuøng laø caâu bò ñoäng, ñeàu vaéng chuû theå.
- Khaùc nhau : Caâu a coù töø ñöôïc caâu b khoâng coù töø ñöôïc.
? Em haõy tìm caâu chuû ñoäng töông öùng vôùi 2 caâu bò ñoäng treân?
-Hs trình baøy.
? Em haõy xaùc ñònh chuû theå, ñoái töôïng vaø hoaït ñoäng trong caâu chuû ñoäng vaø 2 caâu bò ñoäng treân?
-Hoïc sinh trình baøy
-> Gv trình chieáu moâ hình chuyeån ñoåi ->höôùng daãn HS caùch chuyeån ñoåi.
? Em haõy neâu quy taéc chuyeån ñoái caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng ?
 • Gv cho HS hình thaønh khaùi nieäm baèng kĩ thuật khăn phủ bàn  -> Đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét ->chốt ý. ( lưu ý hs không trả lời bằng cách đọc trong sách)
 • Gv nhaän xeùt
? Vaäy coù maáy caùch chuyeån ñổi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng ?
-HS trình baøy, GV choát: Ghi nhôù 1SGK.
-HS ñoïc ghi nhôù.
Baøi taäp nhanh(Gv trình chieáu ví duï* Gv cho học sinh hoạt động độc lập)
Chuyeån caâu “Em möôïn cuoán truyeän naøy ôû thö vieän”thaønh hai caâu bò ñoäng töông öùng?
-Hs trình baøy.
   *Ví duï 2
Gv trình chieáu ví duï 2.Hs ñoïc .
? Hai caâu ñoù coù phaûi laø caâu bò ñoäng khoâng?Vì sao?
Gv cho Hs trao ñoåi nhanh 2 phuùt-> Trình baøy.
-Gv choát yù: Hai caâu ñoù tuy coù duøng töø bò vaø ñöôïc nhöng khoâng phaûi caâu bò ñoäng vì  chuùng khoâng coù nhöõng caâu chuû ñoäng töông öùng, chuû ngöõ trong 2 caâu naøy laø chuû theå chöù khoâng phaûi ñoái töôïng.
+ Laø caâu bò ñoäng phaûi coù caùc yeâu caàu sau:
Coù caâu chuû ñoäng töông öùng; Tröôùc töø “Bò, ñöôïc” (chuû ngöõ) phaûi laø ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng; Sau töø  “Bò, ñöôïc”phaûi laø keát caáu chuû – vò, vaø ta coù theå löôïc boû CN trong keát caáu ñoù.
Thao tác 2: luyeän taäp:
Baøi 1:
? Baøi taäp 1 yeâu caàu chuùng ta phaûi laøm gì ?
Gv cho HS thảo luận nhóm-> Đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét ->chốt ý.
Nhoùm 1: caâu a,b
Nhoùm 2: caâu b,c
Nhoùm 3: caâu c,d
Nhoùm 4: caâu d,a

Baøi 2:
? Em haõy neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 2?
Gv cho HS thảo luận cặp đôi-> Đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét ->chốt ý.

Baøi 3: Hoạt động Vaän duïng
? Baøi taäp 3 yeâu caàu ñieàu gì ?

Gv cho HS laøm vieäc caù nhaân-> Trình bày -> nhận xét ->chốt ý.












                           
NOÄI DUNG BAØI DAÏY
I.Tìm hieåu chung:
*Caùch chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng:
1.Ví duï: SGK.
2.Nhaän xeùt:
-Gioáng nhau:
+ Ñeàu thoâng baùo chung moät noäi dung.
+Cuøng laø caâu bò ñoäng.
+Ñeàu vaéng chuû theå.
-Khaùc nhau:
a.Duøng töø “Ñöôïc”.
b.Khoâng söû duïng töø “Ñöôïc.”

-Caâu chuû ñoäng töông öùng:
Ngöôøi ta ñaõ haï caùnh maøn ñieàu treo ôû ñaàu baøn thôø oâng vaûi xuoáng töø …
CT               HÑ              ÑT


* Moâ hình:
Caâu chuû ñoäng: CT ->HÑ ->ÑT
C1.          ÑT ->(bò, ñöôïc)->CT +HÑ
C2.          ÑT -> HÑ
->Chuyeån töø ( hoaëc cuïm töø) chæ ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng leân ñaàu caâu,theâm bò, ñöôïc vaøo sau töø ( hoaëc cuïm töø)aáy.
->Chuyeån töø (hoaëc cuïm töø) chæ ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng leân ñaàu caâu ,löôïc boû hoaëc bieán töø (cuïm töø ) chæ chuû theå thaønh moät boä phaän khoâng baét buoäc.

- Em möôïn cuoán truyeän naøy ôû thö vieän.
 CT     HÑ         ÑT
C1.Quyeån truyeän naøy ñöôïc em möôïn ôû thö vieän.
C2. Quyeån truyeän naøy möôïn ôû thö vieän.


*Löu yù
- Khoâng phaûi caâu naøo coù töø bò vaø ñöôïc cuõng ñeàu laø caâu bò ñoäng
Ví duï :Bạn em được giải nhất trong kì thi…
            Em bị đau tay
 

3.Keát luaän :Ghi nhôù :  SGK.

 

II.Luyeän taäp

Baøi 1 :  Chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng theo 2 kieåu:
a. Ngoâi chuøa aáy ñaõ ñöôïc moät nhaø söï voâ danh xaây döïng töø theá kyû XIII
  Ngoâi chuøa aáy ñaõ xaây töø theá kæ XIII
b. Taát caû caùnh cöûa chuøa ñöôïc ngöôøi ta laøm baèng goã lim.
  Taát caû caùnh cöûa chuøa laøm baèng goã lim.
c. Con ngöïa baïch ñöôïc chaøng kò só buoäc beân goác ñaøo
  Con ngöïa baïch  buoäc beân goác ñaøo
d, Moät laø côø ñaïi ñöôïc ngöôøi ta döïng ôû giöõa saân
   Moät laù côø ñaïi  döïng ôû giöõa saân
Baøi 2 : Chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh 2 caâu bò ñoäng, moät caâu duøng töø ñöôïc moät caâu duøng töø bò :
a. Em bò thaày giaùo pheâ bình
   -Em ñöôïc thaày giaùo pheâ bình
b. -Ngoâi nhaø aáy ñaõ ñöôïc ngöôøi ta phaù ñi
Ngoâi nhaø aáy ñaõ bò ngöôøi ta phaù ñi.
c. Söï khaùc bieát giöõa thaønh thò vôùi noâng thoân ñaõ ñöôïc traøo löu ñoâ thò hoaù thu heïp.
-Söï khaùc bieät giöõa thaønh thò vôùi noâng thoân ñaõ bò traøo löu ñoâ thò hoaù thu heïp.
->Caâu bò ñoäng coù töø ñöôïc khaùc caâu bò ñoäng coù töø bò ôû saéc thaùi bieåu caûm:Caâu coù töø ñöôïc mang haøm yù ñaùnh giaù tích cöïc,caâu coù töø bò mang haøm yù ñaùnh giaù tieâu cöïc
Baøi taäp 3 :Höôùng daãn cho HS laøm.
“Tröôùc ñaây em raát löôøi ñoïc saùch, nhöng töø khi em ñöôïc boá meï taëng cho cuoán saùch “Truyeän coå tích cuûa Anñeùcxen”taát caû ñaõ thay ñoåi, em bò theá giôùi cuûa caùc caâu chuyeän meâ hoaëc. Töø Chuù lính chì duõng caûm ñeán Coâ beù baùn dieâm toäi nghieäp, töø Chuù vòt xaáu xí ñeán Baày thieân nga xinh ñeïp, taát caû ñeàu kì dieäu voâ cuøng. Keå töø ñoù em ñaõ say meâ ñoïc saùch, vaø cuõng töø ñoù ñieåm soá moân vaên cuûa em cuõng ñöôïc taêng leân moät caùch ñaùng keå.Em ñaõ ñöôïc coâ giaùo khen.”
 
Hoaït ñoäng 4 : Môû roäng: Chieáu 1 soá hình aûnh veà thieân nhieân , moâi tröôøng coù chöùa caâu chuû ñoäng, cho hs chuyeån ñoåi thaønh caâu bò ñoäng
-Học sinh hoạt động cá nhân
 4. Höôùng daãn töï hoïc:
          a.Hoïc baøi:-Naém vöõng noäi dung baøi hoïc
                            -Hoïc thuoäc ghi nhôù
                            -Hoaøn thaønh baøi taäp coøn laïi.
          b.Chuaån bò:-Soaïn baøi “OÂn taäp vaên nghò luaän”.
                           +Xem laïi kieán thöùc veà vaên nghò luaän ñaõ hoïc
                           +Soaïn baøi theo heä thoáng caâu hoûi trong Sgk

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây